Ładowanie...

Ustalanie majątku dłużnika


W przypadku wystąpienia ryzyka, że dłużnik ucieka z majątkiem bądź go ukrywa, oferujemy wsparcie w ustaleniu stanu faktycznego jego majątku w dyskretny i skuteczny sposób. Europejskie Biuro Operacyjne ustala i dokumentuje nie tylko stan faktyczny, ale również np. stosunek pracy. Materiał zabezpieczany przez naszych detektywów może posłużyć zarówno przy przygotowaniu do rozprawy sądowej, jak i jako narzędzie wspierające działania windykacyjne.

Kontakt