Ładowanie...

Ujawnienie źródeł utraty informacji


Utrata informacji wewnątrz firmy stanowi poważne ryzyko dla jej powodzenia na rynku i może doprowadzić do nieodwracalnych szkód. Dzięki doświadczeniu i wiedzy z zakresu wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, Europejskie Biuro Operacyjne opracowuje wdrażanie pracowników przedsiębiorstwa w procedury zapobiegające niechcianemu dostępowi do wrażliwych danych i podnoszących ogólne bezpieczeństwo informacji.

Ponadto przeprowadzane jest sprawdzenie bezpieczeństwa informacji wewnątrz struktur działalności, na przykład na drodze weryfikacji lojalności pracowników lub ich przestrzegania dotychczas zaimplementowanych standardów.

Kontakt