Ładowanie...

Skarga pauliańska

20 stycznia 2023

Skarga pauliańska (actio Pauliana) jest to instytucja wywodząca się z prawa rzymskiego. W swoich założeniach została włączona do polskiego porządku prawnego. Jest ona narzędziem służącym do odzyskiwania wierzytelności od nieuczciwych dłużników. Jej głównym założeniem jest uznanie za bezskuteczną czynność prawną, która została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela. Kodeks cywilny normuje zagadnienia związane ze skargą pauliańską w […]

Czytaj więcej...